ZO SZZ Beckov Sychrov

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Oznam

Oznam výboru ZO

O  Z  N  A  M

 

Vážení členovia i nečlenovia slovenského zväzu záhradkárov Beckov – Sychrov, odoberatelia elektrickej energie a vody, dovoľujem si Vás upozorniť na blížiaci sa koniec roka, čo znamená vyúčtovanie elektrickej energie a vody.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadam, aby ste umožnili odpísanie konečného stavu elektromerov a vodomerov za rok 2022 dňa 31.12.2022(sobota) a dňa 08.01.2023 (sobota) poprípade do 08.01.2023 nahlásili konečný stav Vášho elektromeru a vodomeru (ako aj čísla vodomerov a elektromerov) na číslo telefónu:

-0905 388945 Ing. Šišovská alebo zaslali na email major1@centrum.sk

Prípadné konečné stavy nameraných hodnôt s číslami meracích zariadení elektromerov a vodomerov s popisným číslom chaty a menom (písané čitateľne), vložiť do poštových schránok ZO Beckov-Sychrov, ktoré sú umiestnené v našej záhradkárskej osade označené pod číslami   1-5. Prioritnou poštovou schránkou je poštová schránka pod č. 1, umiestnená na bránke predsedu ZO chata č. 19 (vrchná rada chát na začiatku) v termíne do 02.01.2023.

 

 

Čo sa týka elektrickej energie, Vás žiadam, aby ste si prekontrolovali plomby na prípojke HDS na chatách (hlavné poistky) a elektrické hodiny. V prípade Vami zistených závad, telefonicky kontaktujte predsedu spoločenstva ZO Beckov-Sychrov.

Upozorňujem všetkých odberateľov elektrickej energie a vody, že za nenahlásenie poškodenia meračov, bude zostávajúci odpočet elektrickej energie a vody rozrátaný rovným dielom medzi všetkých takýchto vlastníkov.

Taktiež za zistenú chýbajúcu plombu na meračoch je poplatok 100 Eur.

Nezabudnite zazimovať vodu a vodomer proti mrazu a poškodeniu. V prípade poškodenia vodovodného potrubia alebo vzniknutej poruchy na vodovodnom systéme následkom mrazov v dôsledku nedbanlivosti vlastníka chaty, následkom čoho by došlo k havarijnému stavu,  všetky takto vzniknuté náklady na odstránenie porúch ZO Beckov- Sychrov budú od vlastníka vymáhané.

 

Predseda spoločenstva

SZZ ZO 15-102 Beckov – Sychrov

 

Dňa 12.11.2022


Aktuality | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014