ZO SZZ Beckov Sychrov

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

PF 2016

Oznam členom ZO

Vážení kolegovia záhradkári

Rok sa z rokom zišiel a je tu opäť  čas bilancovania a predsavzatí. Pri tejto príležitosti Vám všetkým želám radostné prežitie vianočných sviatkov, všetko najlepšie v roku 2016 a najmä pevné  zdravie prežité v kruhu vašich blízkych.

Súčasne vám do pozornosti dávam povinnosť členov nahlásiť konečné stavy odberu vody a elektriny za rok 2015 so stavom k 31.12.2015.Údaje v tvare meno odberateľa číslo vodomeru a stav počítadla v M3, meno odberateľa číslo elektromeru a stav počítadla v Kw môžete k ich spracovaniu zaslať na nasledovné e-mailové adresy emabo1@centruk.sk alebo milan.fabian@centrum.sk  Odberatelia, ktorí nemajú prístup k internetu môžu tieto údaje napísať na kartičku a túto vhodiť do informačnej skrinky, kde budú prevzaté a odovzdané  výboru na ich spracovanie.

Bohumil Vavro v mene výboru ZO SZZ  Beckov Syhrov


Aktuality | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014