ZO SZZ Beckov Sychrov

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Odpočty vody a elektriny za rok 2021

Pri nahlasovaní odpočtov postupujte prosím podla uvedených pokynov
O Z N A M Vážení členovia i nečlenovia slovenského zväzu záhradkárov Beckov – Sychrov, odoberatelia elektrickej energie a vody, dovoľujem si Vás upozorniť na blížiaci sa koniec roka, čo znamená vyúčtovanie elektrickej energie a vody. Na základe vyššie uvedeného Vás žiadam, aby ste umožnili odpísanie konečného stavu elektromerov a vodomerov za rok 2021 v dňoch 08.01.2022 a 09.01.2022 (sobota, nedeľa) poprípade do 01.01.2022 nahlásili konečný stav Vášho elektromeru a vodomeru (ako aj ich čísla) na číslo telefónu: -0905 388945 Ing. Šišovská alebo zaslali na email major1@centrum.sk Prípadné konečné stavy nameraných hodnôt s číslami meracích zariadení elektromerov a vodomerov s popisným číslom chaty a menom (písané čitateľne), vložiť do poštových schránok ZO Beckov-Sychrov, ktoré sú umiestnené v našej záhradkárskej osade označené pod číslami 1-5. Prioritnou poštovou schránkou je poštová schránka pod č. 1, umiestnená na bránke predsedu ZO chata č. 19 (vrchná rada chát na začiatku) v termíne do 01.01.2022. Čo sa týka elektrickej energie, Vás žiadam, aby ste si prekontrolovali plomby na prípojke HDS na chatách (hlavné poistky) a elektrické hodiny. V prípade Vami zistených závad, telefonicky kontaktujte predsedu spoločenstva ZO Beckov-Sychrov. Upozorňujem všetkých odberateľov elektrickej energie a vody, že za nenahlásenie poškodenia meračov, bude zostávajúci odpočet elektrickej energie a vody rozrátaný rovným dielom medzi všetkých takýchto vlastníkov. Taktiež za chýbajúcu plombu je poplatok 100 Eur. Nezabudnite zazimovať vodu a vodomer proti mrazu a poškodeniu. V prípade poškodenia vodovodného potrubia alebo vzniknutej poruchy na vodovodnom systéme následkom mrazov v dôsledku nedbanlivosti vlastníka chaty, následkom čoho by došlo k havarijnému stavu, všetky takto vzniknuté náklady na odstránenie porúch ZO Beckov- Sychrov budú od vlastníka vymáhané. Predseda spoločenstva SZZ ZO 15-102 Beckov – Sychrov Dňa 11.11.2021

Aktuality | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014