ZO SZZ Beckov Sychrov

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

ČS 2024

Členská schôdza 2024
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 15 - 102 BECKOV - SYCHROV POZVÁNKA Výbor základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 15 - 102 BECKOV – SYCHROV (ďalej len ZO SZZ Beckov-Sychrov) Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2024 o 09.00 hod. Miesto konania: Beckov – Osvetové stredisko pri parku Návrh programu Výročnej členskej schôdze v roku 2024 Zahájenie, predloženie a schválenie programu Členskej schôdze, Voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisu, osoby poverenej sčítaním hlasov, Návrh a schválenie rokovacieho poriadku a programu schôdze Správa o činnosti výboru a ZO SZZ 15-102 Beckov – Sychrov r. 2023 Správa o hospodárení v roku 2023, návrh rozpočtu na rok 2024 Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2023 Úprava vrchnej a spodnej príjazdovej cesty do záhradkárskej osady Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2024 Skartácia archívnych dokumentov ZO Beckov-Sychrov 15-102 Diskusia Prijatie uznesenia Záver V Beckove dňa 15.04.2024 Ing. Šišovská Monika Predseda ZO SZZ 15 - 102 BECKOV – SYCHROV Informácia: Ak je pozemok v ZO SZZ Beckov – Sychrov 15-102 vo vlastníctve viacerých osôb, títo môžu uplatniť svoje hlasovacie právo ako celok. Aby bol hlas platný, musí hlasovať vlastník pozemku, alebo mal notársky overené splnomocnenie od vlastníka pozemku. To znamená, ak sa nemôžete z vážnych dôvodov zúčastniť na výročnej členskej schôdzi, využite svoje právo písomné splnomocniť inú osobu zastupovaním. Zastupujúca osoba sa preukazuje originálom splnomocnenia s úradne overeným podpisom oprávneného vlastníka. Osoby bez platného splnomocnenia nemajú právo na zastupovanie.

Výborové a členské schôdze | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014