ZO SZZ Beckov Sychrov

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Členská schôdza ZO SZZ

ČS ZO SZZ konaná dňa 26.6.2021
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 15 - 102 BECKOV-SYCHROV POZVÁNKA Výbor základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 15 - 102 BECKOV - SYCHROV (d'alej len ZO SZZ Beckov-Sychrov) Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26. júna 2021. Miesto konania: Beckov - Osvetové stredisko pri parku v čase o 09.00 hodine. Vzhľadom na dodržiavanie opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19, nos a ústa musia byť v interiéri prekryté respirátorom v zmysle § 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021, ktorou sa nariad'ujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Návrh programu Členskej schôdze 1. zahájenie, predloženie a schválenie programu Clenskej schôdze, 2. volba mandátovej a volebnej komisie, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisu, osoby poverenej sčítaním hlasov, 3. návrh a schválenie rokovacieho poriadku a programu schôdze 4. správa o činnosti výboru a ZO SZZ 15-102 Beckov – Sychrov 5. správa kontrolnej a revíznej komisie 6. správa o hospodárení v roku 2020, návrh rozpočtu na rok 2021 7. rekonštrukcia šachty, kde sú umiestnené čerpadlá na prívod a tlakovanie vody na jednotlivé pozemky v záhradkárskej osade z dôvodu nevyhovujúceho stavu 8. Diskusia 9. Prijatie uznesenia 10. Záver

Výborové a členské schôdze | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014