ZO SZZ Beckov Sychrov

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Členská schôdza 2017

Členká schôdza 2017

Vážení kolegovia záhradkári

 

V mene výboru ZO SZZ a v zmysle ustanovení osadového poriadku ZO Vás všetkých srdečne pozývam na konanie riadnej členskej schôdze ZO. Schôdza s uskutoční dňa 25.3.2017 v miestnosti osvetového strediska pri obecnom parku  v Beckove so zahájením o 09.00 hod. Vzhľadom na závažnosť prejedávaných otázok súvisiacich so životom v osade je Vaša účasť nutná. O podrobnostiach vyúčtovania Vašej spotreby elektrickej energie, odbere pitnej vody a ostatných náležitostiach budete  vopred informovaní doporučenou listovou zásielkou.

Počas konania ČS ale aj pri jej príprave očakávame  Váš aktívny prístup k hodnoteniu splnenia dlhodobých aj operatívnych úloh, návrhy a odporúčania na nasledovné obdobie.

V súvislosti s aktuálnym riešením havarijného stavu v rozvodoch pitnej vody zapríčinených ich poškodením mrazom Vás opakovane upozorňujem na povinnosť primeraného zabezpečenia vonkajších ale aj vnútorných rozvodov. Práve takáto nezodpovednosť bola príčinou havarijného stavu s potrebou jeho okamžitého riešenia.  V mene výboru ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na zistení a odstránení príčiny poruchy.

Vavro Bohuslav


Výborové a členské schôdze | stály odkaz

Komentáre

  1. Anavan
    Kedže to skoro nikto nečíta a ani nekomentuje rád si odpustím administráciu blogu a stránku zruším - návrhy očakávam na ČS
    publikované: | autor: Vodacek (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014